----
Dental ( dişle ilgili) implantlar kaybedilen dişlerin yerini tutan titanyum yapılı malzemelerdir. Tarihçesine bakılacak olursa; arkeologlar yapmış oldukları çalışmalarda kafataslarında çekilmiş dişlerin yerlerine dökme demir ve deniz kabuğu gibi maddelerin yerleştirildiğini gözlemlemişlerdir. İyi ve kaliteli bir implant ortaya çıkarmak üzere 1800’lü yıllardan bu yana çalışmalar devam etmektedir. Günümüzde kullanılan implantlar 1970’li yıllardan beri uygulanmaktadır.

Cerrahi uzmanları tarafından uygulanan implantlar genel olarak %90’nın üzerinde başarı oranına sahiptirler. İmplantlar diş çekimi yaptırabilecek kadar sağlıklı ve büyüme gelişmesini tamamlamış bireylere uygulanabilirler. Genellikle lokal anestezi altında uygulanan implantlar, aşırı korkan ya da heyecanlı hastalarda uygun görülmesi halinde sedasyon ( damar yolu açılarak verilen ilaçlarla oluşturulan uyku hali) ya da nadir tercih edilmekle birlikte genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Uygulamayı takiben ilk bir hafta tamamlandıktan sonra dikişler alınmaktadır ve osseointegrasyon adı verilen implantın kemikle kaynaşma süreci için ortalama 3 ay kadar beklenilmektedir. Bekleme sürecinde genel olarak iki aşamalı implantlar uygulandığı için implantlar diş etinin de altındadır ve hasta bu süreçte ağızda hiçbir şey hissetmez. İmplant uygulaması yapılan bölgenin estetik zonda olması ya da büyük dişsiz alanların mevcut olduğu durumlarda hasta bu süreci geçici bir protez eşliğinde tamamlar. Osseointegrasyonun tamamlanmasını takiben implant üzerleri açılarak iyileşme başlıkları takılır ve bir hafta dişeti şekillenmesi için beklenerek implant üst yapısı ile ilgili parçalar takılarak ölçü alınır ve hastanın daimi protezi üretilir. Bu rutin sürecin dışında tüm şartların uygun olması ve hasta isteği ve sosyal yaşantısı gereği çok daha kısa sürelerde yapılan restoresyonlar da mevcutsa da bu anında ( immediat) uygulamaların çeşitli dezavantajları mevcuttur ancak yazılı ve görsel basında genellikle bu uygulamalar eksileri işlenmeden hastalara sunulmaktadır.Dental implantlar tek diş eksikliği, kısmi dişsizlik ya da tam dişsizlik durumlarında uygulanmaktadırlar. İmplantlar sabit dişler oluşturmak üzere kullanılmaktayken bazı durumlarda uygulanacak hareketli protezin stabilitesini artırmak ve ileride oluşacak kemik kaybını önlemek amacıyla da uygulanmaktadırlar.
İmplant yapımı öncesi, hastada detaylı bir muayene ve radyolojik tetkik şarttır. İmplant yapımı sırasında da dikkatli olmak ve oluşabilecek komplikasyonlarla da başa çıkabilecek şekilde gerek teçhizat, gerek bio-materyal, gerekse de mesleki yetkinlik konusunda donanımlı ve eğitimli olunmalıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top