----
Kullanıcı tabanlı içerik; teknoloji kullanıcıları tarafından oluşturulan çeşitli medya
formlarının ve yaratıcı çalışmaların (yazılı, görsel, sesli veya bütünleşik) tamamını 9

kapsamaktadır (OECD, 2007:17). Literatürde tüketici tarafından yaratılan medya ortamları
(Consumer Generated Media/ CGM); tüketici tabanlı içerik (Consumer Generated
Content/CGC) veya kullanıcı tarafından yaratılan medya olarak da kullanılmaktadır. Fakat
genel kullanım kullanıcı tabanlı içerik
şeklindedir.
Tüketici güdümlü içerik olarak da kullanılan kullanıcı tarafından yaratılan medya;
kullanıcıların ürünler, markalar, hizmetler, kişiler veya ilgi alanları hakkında bilgi alma ve
diğer kullanıcıları bilgilendirme amacıyla oluşturduğu, üye olduğu, yayılmasını sağladığı
ve kullandığı çevrimiçi bilginin yeni kaynak türü olarak tanımlanmaktadır (Hüseyinoğlu,
2009:84).
Basitçe “son kullanıcı olan tüketicinin ürettiği çeşitli medya türlerinin içeriği”
olarak tanımlanabilecek kullanıcı tabanlı içerik üç önemli özelliğe sahiptir. Bunlar
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (OECD, 2007:17);
Yayınlama Zorunluluğu: Kullanıcı tabanlı içeriğin temel özelliği, yapılan
çalışmaların her hangi bir ortamda yayınlanmış olmasının gerekliliğidir. Bu ortam; herkes
tarafından görülebilen bir Web sitesi de, belli kullanıcıların görebildiği sosyal ağ profilleri
de olabilmektedir. Bu özellik kullanıcı tabanlı içeriğin e-posta ve anlık mesajlaşmadan
farkını ortaya koymaktadır.
Yaratıcı Çaba: İçeriğin ortaya çıkarılmasında veya var olan çalışmalardan yeni bir
içerik oluşturulmasında belli bir yaratıcı çaba ortaya konulmalıdır. Yani kullanıcı içeriğe
kendinden bir değer katmalıdır. Bu yaratıcı çaba aynı zamanda iş birliği ve takım çalışması
ile de ortaya koyulabilmektedir. Herhangi bir televizyon programında bir kesiti alıp bunu
internette bir siteye yüklemiş olmak kullanıcı tarafından üretilmiş bir içerik yaratmak
anlamına gelmemektedir. 10

Profesyonel rutin ve uygulamalardan bağımsız olmak: Kullanıcı tabanlı içerik
genelde profesyonel bir rutine ve uygulamaya bağlı kalma gereğinin dışında
oluşturulmaktadır. Bu içeriği oluşturanlar kurumsal ve/veya ticari bir içerik oluşturmazlar
ve içerikten kar/gelir elde etme gibi bir amaçları yoktur. Motivasyon faktörleri genelde;
diğer kullanıcılar ile iletişimde olmak, ünlenmek, itibar sahibi olmak ve kendini ifade
etmek olarak sıralanabilir.
Kullanıcı tabanlı içeriğin özelliklerinden birinin profesyonel uygulamalardan
bağımsız olması, profesyonellerin internet ortamında içerik oluşturmayacağı anlamına
gelmemektedir. Başlangıçta maddi beklentiler içinde olmadan içerik oluşturan kullanıcılar
daha sonra oluşturduğu içerikler ile para kazanma amacı güdebilir. İnternette bu tür
içeriklerin sonradan ticarileştiği örnekler fazladır. Ülkemizde faaliyet gösteren
eksisözlük.com sitesi buna örnek olabilir. Geniş tabanlı bir Web 2.0 uygulaması olan
Ekşisözlük kişilerin belli başlıklara kendi fikir ve düşüncelerini yazdığı aynı zamanda
başlıkların tanımının iletiler yoluyla yapıldığı bir platformdur. Sitenin popülerliğinin
artması sonucu sitenin reklamları hakkında bilgiler veren içerikleri yayınlayan yeni bir
kullanıcı oluşturulmuş ve oluşturulan içerik sayesinde ticari kazançlar elde etmek
amaçlanmıştır.
Kullanıcı tabanlı içerik, son kullanıcılar tarafından üretilen internet ortamı içeriği
olarak da tanımlanmaktadır (Gülsoy, 2009:240). Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve
Web 2.0 insanların bilgiyi arama, bulma, okuma, toplama, paylaşma, geliştirme ve tüketme
davranışlarını yüksek oranda değiştirmiş ve gelecekte de değiştirmeye devam edecektir
(Ye ve diğerleri, 2011:635). Çünkü internet; kişilerin kendi bilgi ve düşüncelerini
başkalarına aktarmasına izin vermektedir (Dellarocas, 2003) ve buradaki diğer kişiler,
kişinin toplumsal hayatta ulaşıp iletişime geçebileceği sayıdan çok daha fazla olma 11

potansiyeli taşımaktadır. İnternetin bu evrimi ve kullanıcı tabanlı içeriğin artan önemi
insanların internette daha aktif ve daha üretken olmalarını sağlamaktadır.
İnternet ortamında yaratılan içerikler tıpkı geleneksel medyadaki gibi kendi
izleyicisine sahiptir. Fakat buradaki en büyük fark kullanıcıların kendi oluşturdukları veya
başkalarından kopyaladıkları bu içerikleri paylaşmalarıdır. Bu noktada ortaya çıkan bir
başka kavram ise; “User-Driven Content” yani kullanıcı yönelimli içeriktir. Kullanıcı
tabanlı içerikten farklı olarak kullanıcı yönelimli içerikte, kullanıcı içeriği yaratmak
zorunda değildir. Ama içerikleri kendi sayfalarında paylaşan kullanıcılar içeriğin daha fazla
ortamda daha fazla sayıda görülmesini sağlamaktadırlar. Bu farkı yaratan, kullanıcıların
içeriği paylaşmaya olan istekleridir (Lietsala ve Sirkkunen, 2008:19-20).
Kullanıcı tabanlı içeriğin öneminin her geçen gün artmasının yanı sıra, kullanıcı
tarafından oluşturulmuş içeriğin kaynağının net olarak belli olmaması sebebiyle geleneksel
ağızdan ağza iletişime göre daha az güvenilir olduğu da savunulmaktadır (Dellarocas, 2003;
Smith, Menon ve Sivakumar, 2005). İnsanların tüketici tarafından oluşturulan içeriklere
önem vermesinin bazı sebepleri vardır. Bu sebeplerin başında temel amaç olarak ortaya
çıkan ise; kullanıcıların almaları muhtemel ürünler arasında iyi bir tercih yapmayı
istemeleridir. Ayrıca tüketicilerin satın alacakları ürün hakkında açık bir ölçütlerinin
olmaması, bu tür içeriklerden ürün hakkında bir kıstas belirlemek adına bilgi almalarına ve
standart belirlemelerine yol açmaktadır. Diğer bir sebep ise; tüketicinin araştırma
maliyetinin karşılanabilir olması gerekliliğidir. Tüketici ya mağaza mağaza dolaşıp ürün
hakkında bilgi edinecektir, ya arkadaşlarının tavsiyelerine başvuracaktır ya da çevrimiçi
müşteri değerlendirmeleri gibi kullanıcı tabanlı içeriklerden faydalanacaklardır. Son olarak;
tüketicinin ürünü doğru anlamak istemesi de kullanıcı tabanlı içeriklerin neden önemli 12

olduğunun sebeplerinden birisidir. Ürünü eksiksiz tanımak tüketiciye doğru ürünü seçmek
için yol göstermektedir (Smith, Menon ve Sivakumar, 2005).
Herkes tarafından görülebilen çeşitli medya içeriklerini kaynak gösteren ve nihai
kullanıcı tarafından sosyal medya kullanımını imkânlı hale getirmek için üretilen
uygulamalardan biri (Kaplan ve Haenlein, 2010:61) olarak da tanımlanan kullanıcı tabanlı
içerik sosyal medyanın da temelini oluşturmaktadır. Sosyal medya az bir moderasyon ile
idare edilen ve büyük oranda kullanıcı tabanlı içeriğe dayalı olan bir platform olarak,
herkese kendini uzman ilan etme fırsatı tanırken, katılıma kaliteli bir katkı sağlamayan
kullanıcıları etkileme şansı da vermektedir (Palmer ve Lewis, 2009:171). Artık iletilmek
istenen mesajlar internette karşılıklı konuşmalar, içerik yaratımı, içerik paylaşımı,
bağlantılar ve topluluk kurma faaliyetleri ile yayıldığı için kullanıcı tabanlı içerikler
şirketler, markalar vb. tarafından oluşturulmuş içerikten daha güçlü bir hal almıştır
(Gunelius, 2011:202). Time dergisinin 2006 yılında “Yılın İnsanı”nı “Sen” olarak
belirlemiştir. Bu uygulamadaki amaç; kullanıcı tabanlı içerik sonucu oluşan iletişim ile
internet kullanıcılarının birbirlerini etkilemelerinin ne kadar önemli olduğunu
vurgulamaktır (Safko, 2010:139).
Kullanıcı tabanlı içerik insanların başka yerlerde ulaşamayacakları bilgilere
ulaşmasını sağlamaktadır (Kushin ve Yamamoto, 2010:625). Bu içeriklerin dili;
profesyonel olmayan ve kendisine benzeyen birinin diline benzediği için insanlara daha
samimi ve güvenilir gelmektedir. Bu noktada, pazarlamacılar bu yeni dili öğrenmelidirler
(Brown ve Hayes, 2008:167).
“Gelecek fikirlerini söyleyen ve yayan insanların olacak.” diyen Godin (2004:14),
fikirlerin bir virüs gibi yayılmasında internetin lokomotif gücüne vurgu yapmaktadır.
İnternetten evvel, bir fikir kısıtlı bir alanda ve tek kaynaktan yayılırken, bugün kullanıcı 13

tabanlı içerik yaratıcıları sayesinde ağızdan ağza yayılan ve yayıldıkça yenilenen, değişen,
tekrar düzenlenen fikirler, hem daha fazla sayıda insana ulaşmakta hem de daha nitelikli
bilgilerin doğmasına yol açmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top