----


ADI:                                       SOYADI:                                          SINIFI:                                NO:


 2013 / 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKYAZI ANADOLU LİSESİ
 10.SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

(5p) SORU.1-Oksijen yokluğunda yada yetersizliğinde organik molekülleri, etil alkol yada laktik aside kadar parçalayarak enerji elde edilmesi olayına ne ad verilir?
 
(10p) SORU.2- 6 molekül Glikoz’un glikoliz tepkimeleri ile parçalanması sonucunda toplam kaç ATP oluşur?
(10p) SORU.3- 36 molekül NADH  nin açığa çıktığı  glikoliz olayında kaç molekül Glikoz tüketilir? Kaç ATP üretilir?

(10p) SORU.4- 7 molekül glikozun kullanıldığı etil alkol fermantasyonunda kaç molekül CO açığa çıkar?

(10p) SORU.5-Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama, 2 molekül maltoz verildiğinde oksijensiz solunum sonucu net ATP kazancı nedir?


(10p)  SORU.6-
                       Glikoz
          X              
                
                 2 Pirüvik asit
        Y 
                                                  E . T . S.

  Kreps
 
                                                          
                                                Z     
                                           
                                             
      Oksijenli solunum evreleri X , Y ve Z olarak gösterilmiştir.
       a)Hangi evrelerde substrat düzeyinde fosforilasyonla  ATP sentezi görülür?
       b)Hangi evrelerde oksidatif fosforilasyonla  ATP sentezi görülür? 
       c) Hangi evrede neler oluşur şeklin üstüne yazın.
(10p) SORU.7- Fermantasyon ve oksijenli solunumun 3 ortak özelliğini yazın.


  (5p) SORU.8-
                                                                                  
                    
                                                                             b
                                                                             a              
                                         Bira mayası  +                                         

   Civa
 
                                         Üzüm  suyu                
 


                                                                      Köpük
      Deney düzeneğinde belirli bir süre sonra üzüm suyu yüzeyinde köpük oluşması ve civa seviyesinin a dan b ye yükselmesini nasıl açıklarsınız?


(10p) SORU.9--Bir canlı, bir glikoz molekülünden en fazla ATP yi  hücrenin neresinde  ve hangi olayla elde eder?  
(10p) SORU.10-Laktik asit fermantasyonu ve Etil alkol fermantasyonun farkları nelerdir?(10p) SORU.11- Fermantasyonda son ürün evresi enerji elde edilmemesine rağmen neden gerçekleşir?
(10p) SORU.12-Gikoliz evresini çiziniz.
                                                                        BAŞARILAR

                                                                 MENEKŞE SOYDAN


0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top