----

12 sınıf biyoloji soruları


     Adı-Soyadı:                              Sınıf:               No:

                                    Akyazı Anadolu Lisesi   12. sınıf I. Dönem I. Biyoloji Yazılı Yoklaması


S1.          a- Amilaz         b- Pepsinojen      d- HCI                   e- Maltaz          f- Erepsin                 
               g- DNAaz        h- Lipaz                j- Enterokinaz      k- Tripsinojen   m - Kimotripsinojen
           
Yukarıda verilen salgıların aşağıda verilen sindirim sistemindeki kısımlardan hangilerince üretilir? Karşılarına harflerini yazarak belirtiniz. ( 10 P)
v  Tükürük bezi:
v  Mide öz suyu:
v  Pankreas öz suyu:
v  İnce bağırsak bezleri:

S2. Aşağıda verilen kimyasal sindirim tepkimelerini gerçekleştiren enzimleri belirterek tepkimenin gerçekleştiği organı yazınız. (18P)                               Organ                                           Enzim                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nişasta   + su     →   maltoz + dekstrin


Maltoz   +  su    →    glikoz + glikoz


Sakkaroz +  su    →    glikoz + fruktoz


Laktoz   +  su    →    glikoz + galaktoz


Protein   +  su   →     polipeptit


Polipeptit + su  →   dipeptit +aminoasit


Dipeptit  +  su   →     aminoasit


Yağ       +  su     →   yağ asidi + gliserol


 Süt   →   kazein  + su S3.  Sindirimde görev alan hormonları yazarak, salgılandıkları organ, tepkime organı ve tepkime organının cevabını yazınız. ( 12 P)

HORMON
     SALGILANDIĞI ORGAN
       TEPKİME ORGANI
TEPKİME ORGANININ CEVABIMide özsuyu salgılarSafra salgılarEnzim salgılar
                                                                                                                   
S4.Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.(20P)
·         Sindirimin tamamlandığı yerdir.
·         İnce bağırsaktaki yüzeyi genişletmek amacıyla meydana getirilen katlanmalara verilen isim.
·         Midenin kendi kendine zarar vermemesinin sebebi nedir?
·         Geviş getiren memelilerde mide kaç bölümdür? İsimleri nelerdir.
·         Çekirgenin solunum organı nedir?
·         Oksi hemoglobin nedir?
·         Solungaçların girintili şekilde olmasının nedeni nedir?
·         Kurbağanın solunum organlarını yazın.
·         Böceklerdeki solunum pigmenti nedir?
·         Memelilerde kuşlardan farklı 2 yapı vardır.Bunlar nedir?                 S5.Tüm solunum pigmentlerinin ortak özellikleri nelerdir?(15P)
                 S6.Karbondioksitin taşınma yollarınız yazınız. ( 10 P)    S7.Soluk vermede gerçekleşen olayları yazınız. (15P)                                                      BAŞARILAR
                                             Menekşe SOYDAN
                                             Biyoloji Öğretmeni

12 sınıf biyoloji 1. dönem 1. sınavı soruları sorularını hazırlayan Menekşe Soydan'a teşekkürler ederiz.


0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top