----

 3G'de Avrupa'yı solladık

2012 yılı ikinci çeyrekte 37.7 milyon olan 3G abone sayısı 2013 yılı ikinci çeyrekte 45.3 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında 10 milyon 650 binden 12 milyon 450 bine yükseldi.
2013 ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 25 bin 67 Tbyte olarak gerçekleşti. 2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci çeyreği itibariyle dört yıla yakın bir süredir 3G hizmetini sunan mobil işletmecilerden elde edilen verilere göre mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 3.6 artmış ve 24 milyon 35 bine ulaşmıştı. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 artarak 31 bin 297 Tbyte oldu.
 3G'de Avrupa'yı solladık

ABD'nin 4G'sinden bile hızlı çalışıyor

3G'de en büyük yatırımı yapan Turkcell'in Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türkiye'deki 3G ile ilgili Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın sözlerini şu şekilde dile getirdi: "Wozniak ABD'deki 4G şebekesinin dahi Türkiye'deki 3G şebekesinden daha yavaş olduğunu söylemişti. İspanya'da atılan mesajlar yerine geç ulaşıyor; Türkiye'nin farkı da burada ortaya çıkıyor."
3 ayda milyarlık yatırım
Öte yan­dan yi­ne bu yı­lın ikin­ci 3 ay­lık dö­ne­min­de sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren sa­bit ve mo­bil iş­let­me­ci­le­rin top­lam ya­tı­rım mik­ta­rı ise 1 mil­yar 150 mil­yon li­ra ola­rak kay­da geç­ti.

 3G'de Avrupa'yı solladık

Kaynak: BUGÜN GAZETESİ

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top